Statystyka – sprawdzian poprawkowy

ocenę stanowią wypadkowe ocen z I i II terminu + aktywność.

album

ocena

117373

4.0

117344

bz

113588

=3.0

125881

=3.0

117379

3.0

117351

=3.0

117332

3.0

107561

3.0

117354

bz

117347

3.0

117298

4.0

117349

3.0

117330

3.0

117355

3.0

117381

3.0

118539

3.0

117309

=3.0

117310

3.5

117357

3.0

117360

3.0

117385

bz

117361

3.0

117314

3.0

bz – brak zaliczenia