KATEDRA STATYSTYKI                                                       


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ZAKŁAD  STATYSTYCZNYCH  METOD  KONTROLI  JAKOŚCI                        
ul. Rakowicka 27, 31 -510 Kraków
pok. 316 paw. A
tel. (012) 29 35 212
pok. 315 paw. A
tel.(012) 29 35 681
pok. 321 paw. A
tel. (012) 29 35 267

HISTORIA ZAKŁADU


PRACOWNICY

PROGRAMY I MATERIAŁY DO PRZEDMIOTÓW:

STATYSTYKA,  STATYSTYKA OPISOWA, STATYSTYKA MATEMATYCZNA/WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, STATYSTYKA I SKJ PROCESÓW

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ORAZ STATYSTYCZNE METODY STEROWANI PROCESAMI LUB STATYSTYCZNE METODY KONTROLII JAKOŚCI


WYNIKI SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW:

STATYSTYKA MATEMATYCZNA lub WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

STATYSTYKA lub STATYSTYKA OPISOWA

STATYSTYKA I SKJ PROCESÓW

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA I STATYSTYKA

STATYSTYCZNE METODY STEROWANIA PROCESAMI lub
statystyczne metody kontroli procesów

STATYSTYKA I STATYSTYCZNE METODY STEROWANIA JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW

  KONTAKT :
                                                                         prof.dr hab. Józef Pociecha:pociechaj@uek.krakow.pl
                                                                         dr hab. Michał Major: majorm@uek.krakow.pl
                                                                         dr Janusz Niezgoda: januszni@uek.krakow.pl
                                                                         mgr Mateusz Baryła : barylam@uek.krakow.pl

 
 


WYŚLIJ  SMS